NEWS

arrow

latest news

Prabhash Subasinghe (Owner of Ayenka Holdings) Becomes 2nd largest shareholder at Sampath Bank

4th March 2021

އަކުއާ ވީޓާގެ ފްލެޓްތަކުގެ 80 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

9th February 2021

Aqua Vita Residences announces construction of entertainment facilities

4th November 2020

Aqua Vita Residencies implements strong safety measures to ensure employee safety

9th April 2020

Aqua Vita Residencies project officially launched at National Art Gallery, Maldives

19th November 2018

The Launch of Aqua Vita Residencies Covered by www.avas.mv

14th November 2018

Aqua Vita Residencies Project Officially Launched at National Art Gallery

13th November 2018

Raajje News give us an insight on the launch of Aqua Vita Residencies

13th November 2018

އަކުއާ ވިޓާ ރެޒިޑެންސްގައި އެންޓަޓެއިންމަންޓް ސެންޓަރެއް

1st January 1970

އަކުއާ ވީޓާ ރެޒިޑެންސް: ހިތްފަސޭހަ، ޒަމާނީ ގެތައް

1st January 1970

ހުޅުމާލޭގެ ހިތްގައިމު ދިރިއުޅުމަކަށް އަވަހަށް އަކުއާވީޓާ އިން ފްލެޓެއް ގަނެލާ!

1st January 1970

ކޮވިޑް-19: އަކުއާވިޓާއިން ލޭބަރުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް

1st January 1970

Prabhash Subasinghe (Owner of Ayenka Holdings) Becomes 2nd largest shareholder at Sampath Bank

March 04,2021

We are happy to announce that our investor, Ayenka holdings have purchased a substantial stake in Sampath bank Sri Lanka (one of Sri Lanka's largest private banks) worth USD 30 million constituting a stake of 10%

READ MORE

އަކުއާ ވީޓާގެ ފްލެޓްތަކުގެ 80 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

February 09,2021

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވި ހުއްޓުންތަކާ އެކު ވެސް ހުޅުމާލޭގެ ހައުސިން މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އަކުއާ ވީޓާގެ ފްލެޓްތަކުގެ 80 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ އެވެ

READ MORE

Aqua Vita Residences announces construction of entertainment facilities

November 04,2020

The luxury apartment complex, ‘Aqua Vita Residences’, located in the reclaimed suburb of Hulhumale’, will commence the development of its new entertainment and recreational areas this month.

READ MORE

Aqua Vita Residencies implements strong safety measures to ensure employee safety

April 09,2020

Aqua Vita Residencies has implemented strong safety measures for the well-being of employees and members amidst pandemic, COVID-19.

READ MORE

Aqua Vita Residencies project officially launched at National Art Gallery, Maldives

November 19,2018

NPH Developers Ltd. (NPHD), a joint venture between Ayenka Holdings Ltd. Sri Lanka and NPH Investments Ltd. (NPHI) Maldives, successfully launched the Aqua Vita Residencies Project.

READ MORE

The Launch of Aqua Vita Residencies Covered by www.avas.mv

November 14,2018

 

READ MORE

Aqua Vita Residencies Project Officially Launched at National Art Gallery

November 13,2018

 

READ MORE

Raajje News give us an insight on the launch of Aqua Vita Residencies

November 13,2018

 

READ MORE

އަކުއާ ވިޓާ ރެޒިޑެންސްގައި އެންޓަޓެއިންމަންޓް ސެންޓަރެއް

January 01,1970

ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ލިބޭ ޒަމާނީ ގެއެއްގައި ދިރިއުޅުމަކީ ގިނަ ބަޔަކު ދެކޭ ހުވަފެނެކެވެ. ގޭގެ އެތެރެއާ އެއްވަރަށް ބޭރު ވެސް ރީތިވާން ޖެހެ އެވެ. މި ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަ އެޕާޓްމަންޓުތައް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހުޅުމާލޭގައި އަޅަމުން އަންނަ 14 ބުރީގެ އަކުއާ ވިޓާ ރެޒިޑެންސް ކަމުދާނެ އެވެ. ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް "ސްމާޓް ހޯމް" ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުން ކޮށްގެން އިމާރާތް ކުރާ މި ރެޒިޑެންސުގައި 98 ލަގްޒަރީ އެޕާޓްމަންޓް ހުންނާނެ އެވެ.

READ MORE

އަކުއާ ވީޓާ ރެޒިޑެންސް: ހިތްފަސޭހަ، ޒަމާނީ ގެތައް

January 01,1970

ހުޅުމާލޭގައި އަކުއާ ވީޓާއިން ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ "އަކުއާ ވީޓާ ރެޒިޑަންސް"ގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ނިމުމަކާ ގާތްވެފަ އެވެ. ސާދަ ބުރީގެ މި އިމާރާތުގައި ދެ ކޮޓަރި އާއި ތިން ކޮޓަރީގެ 98 އެޕާޓްމަންޓް ހުންނާނެ އެވެ. އަދި ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއްގައި ވެސް މެއިޑް ރޫމެއް ހުންނާނެ އެވެ. ހުޅުމާލޭގެ ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ސަރަހައްދެއްގައި ހަދަމުން އަންނަ މި ރެޒިޑެންސަކީ އެތަނުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް އަރާމުގައި އުޅޭވޭނެހެން އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ލަގްޒަރީ އެޕާޓްމަންޓުތަކެކެވެ.

READ MORE

ހުޅުމާލޭގެ ހިތްގައިމު ދިރިއުޅުމަކަށް އަވަހަށް އަކުއާވީޓާ އިން ފްލެޓެއް ގަނެލާ!

January 01,1970

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ހަލަބޮލި މާހައުލުގެ ތެރެއިން ހިތްފަސޭހަ، އަމާން ދިރިއުޅުމަކަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ޗޮއިސް އަކީ ހުޅުމާލެ އެވެ. ހުޅުމާލޭގެ ތަރުތީބު ކަމާއި އިމާރާތްތައް ރޭވިފައިވާ ގޮތުން އެ ތަނުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބެ އެވެ. ހުޅުމާލެ އަށް ބަހާއި ފެރީގައި ދަތުރު ކުރެވޭ އިރު ބްރިޖާ އެކު އެރަށަށް ދިއުމަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭހައެއް ލިބިފަ އެވެ.

READ MORE

ކޮވިޑް-19: އަކުއާވިޓާއިން ލޭބަރުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް

January 01,1970

ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީ ކުރާ އަކުއާވިޓާ ރެޒިޑެންސީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ލޭބަރުންގެ ރައްކާތެރި ކަމަށް އެކުންފުނިން ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި އެވެ

READ MORE
Top